Nhiều HLV rời ghế ở V-League phản ánh điều gì?

V-League cạnh tranh quá khốc liệt, hấp dẫn và sức ép thành tích cao, tuy nhiên nói về vấn đề HLV V-League từ chức vì việc này khi không hoàn toàn đúng. Ngoài ra chất lượng chuyên môn yếu và tính chuyên nghiệp chưa cao đã góp phần tạo nên một V-League gắn với hình ảnh hàng loạt HLV bị mất việc hoặc từ chức.

 - Bóng Đá